20140515_092543
20140515_092600
20140515_092603
20140515_092610
DSC00951
DSC00954
DSC00955
DSC00956

Betonverharding is de meest optimale verharding voor opslagterreinen waar zware belastingen opkomen van zowel gestalde goederen als voertuigen, enkele van de vele voordelen van betonverharding voor opslagterreinen zijn:

Bestand tegen zware belasting
Duurzaam en onderhoud arm.
Prijstechnisch interessant door minder noodzakelijke fundering.
vele vormen en kleuren mogelijk.
Vormvast
stootvast
Vloeistofdicht of vloeistofkerend uit te voeren.
Goed te regelen waterhuishouding.
Door de bestandheid tegen grote belastingen van betonverharding is dit een uitstekend product om toe te passen als erfverharding bij landbouwbedrijven. Bij de huidige landbouwbedrijven wordt het steeds belangrijker om zo efficiënt mogelijk te werken. Door het toepassen van een goede verharding om het erf zullen de werkzaamheden steeds makkelijker kunnen verlopen en zijn de investeringen sneller terug te verdienen.
Ook de overheid stelt steeds zwaardere (milieu) eisen aan verhardingen bij landbouwbedrijven waar schadelijke stoffen in aanraking met de ondergrond kunnen komen, hier kunt u denken aan: spuitplaatsen voor reinigen materieel, stalling van landbouwmaterieel, mestopslag en kuilplaten.

Copyright © Becono 2022