2015 enkele voorbeelden

  Aanleg fietsvoorziening Kollum

  Betonstroken De Centrale As

  Aanbrengen fietsverbinding Meedhuizen – Tjuchum

  Storten betonvloer

  2014 enkele voorbeelden

  Heerenveen

  Burgum

  Boazum – Scharnegoutum