zonnepanelen
windpark
pimpelmees
korenbloem-in-een-granen-veld
kaardebol
52805
Becono Betonverharding > Betere Wereld > Menselijke aspecten

Het beleid van Becono op gebied van menselijke aspecten komt tot uitdrukking in de volgende thema’s:
– bevordering arbeidsparticipatie van zwakke groepen.
– actief veiligheidsbeleid.
– machinaal straten

• Arbeidsparticipatie van zwakke groepen
Jaarlijks beginnen zo’n vierduizend leerlingen met een beroepsopleiding in de bouw. Voor het praktijkgedeelte van de opleiding hebben leerlingen werk op de bouwplaats nodig. Becono is een erkend leerbedrijf en biedt daarmee aanstormend talent de kans om praktijkervaring op te doen. Om die erkenning te krijgen is binnen Becono personeel opgeleid om als leerlingbegeleider te fungeren. Gemiddeld bestaat circa 5% van het medewerkersbestand van Becono uit leerlingen die gebruik maken van de mogelijkheid van een begeleid leerwerktraject.

• Veiligheid
De directie van Becono is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Als uitvloeisel daarvan wordt een actief beleid gevoerd ter bevordering van een veilige en gezonde werkomgeving voor haar medewerkers. Bij Becono gaat dit beleid verder dan alleen de wettelijke minimale eisen. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om het beleid van veiligheid en arbeidsomstandigheden door een onafhankelijke partij te laten toetsen volgens de VCA – norm.

Becono kent een lange historie met VCA – certificering. Het bedrijf is in 1998 voor het eerst gecertificeerd en was daarmee een van de regionale voorlopers in haar branche. Als onderdeel van de VCA – certificering worden periodieke herhalingsopleidingen uitgevoerd op gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Becono wordt jaarlijks getoetst door een door de Raad van Accreditatie bevoegd verklaarde Certificerende instelling.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden diverse materieelstukken gebruikt. Becono investeert bij voortduring in middelen die de laatste stand der techniek volgen en bijdragen aan een betere ergonomie op de werkplek. Materieel wordt middels onderhoud en jaarlijkse keuringen in goede en veilige staat gehouden.
Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen wordt door het management van Becono toezicht gehouden op zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werken. Hierdoor is directe bijsturing in de prakrijk mogelijk. Maandelijks worden daar bovenop door de leidinggevende veiligheidinspecties uitgevoerd. De rapportages van deze inspecties krijgen opvolging in het management team.

Copyright © Becono 2022