zonnepanelen
windpark
pimpelmees
korenbloem-in-een-granen-veld
kaardebol
52805

Leefomgeving, natuur en landschap.

Het gebruik van een wegverharding kan nadelige invloed hebben op de leefomgeving. Deze invloed kan betrekking hebben op:
– verstoring van de kwaliteit van het grondwater.
– verstoring van grondwaterstromen.
– verontreiniging van bermen door afstromend water.
– bodemverontreiniging door onkruidbestrijding.
– verstoring door biodiversiteit.
– verstoring van de grondstructuur.

Deze aspecten krijgen doorgaans invulling in het ontwerpstadium. Beïnvloeding van deze aspecten valt daarmee buiten de directe invloedsfeer van Becono. Vanuit haar ervaring is Becono echter wel in staat om in het ontwerpstadium oplossingen aan te dragen die de nadelige invloed op de leefomgeving minimaliseren.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van trilling arm gereedschap. De betonmachines hebben een eigen aandrijving die voorzien is van geluidsisolatie.
Stofvorming is bij het aanbrengen van een betonnen verharding minimaal.

Copyright © Becono 2022